Sekretariat

sekretarz szkoły – mgr Jadwiga Pawłowska
samodzielny referent – Halina Szymczak

Sekretariat czynny:

codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00)
dla uczniów codziennie od 8.45 do 11.45

Wpłaty:

za obiady: do 5- ego każdego miesiąca
za przedszkole: do 15-ego każdego miesiąca
za mleko: po 15-tym każdego miesiąca
© przedszkole7.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl