Oferta


ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO PRZEDSZKOLA NR 7

UL. STAROSZKOLNA 12
TEL. 0 52 322 74 34
mail : zespolszkol6@op.pl
www.przedszkole7.bydgoszcz.pl

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA
które realizuje nowoczesny i szczególnie przyjazny dzieciom program edukacyjny !


Naszą pracę cechuje:
- szacunek do dziecka
- pielęgnacja naturalnej radości i spontaniczności dzieci
- uwzględnianie indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci
- poznawanie i uczenie przez zabawę
- inicjowanie u dzieci zadowolenia, radości i satysfakcji
- edukacja bez stresu
- utrwalanie pewności siebie – nauka świadomych wyborów


Oferta:
- przedszkole czynne od 6.00 – 17.00
- domowe przepyszne posiłki za niską cenę - 5 zł stawka dzienna (kuchnia przedszkolna)
- promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną
i spożywanie zdrowych posiłków przygotowywanych również przez dzieci
- piękne położenie placówki przy parku nad Kanałem Bydgoskim
- możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej w tym samym budynku
- duży, bezpieczny plac zabaw przy przedszkolu i szkole
- kolorowe sale zabaw z bogatą bazą dydaktyczną
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna z zakresu oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, pedagogiki tańca, logopedii, arteterapii
- bogata oferta zajęć dodatkowych- bezpłatnie
- bezpłatna nauka języka angielskiego
- możliwość korzystania z zajęć religii
- udział w projektach ogólnopolskich
(Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Dzieci Niczyje, Bajki bez barier)
- organizowanie wielu konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
- wycieczki edukacyjne, wyjścia do teatru, filharmonii, kina
- organizowanie ciekawych imprez przedszkolnych (Bal karnawałowy, Festyn Rodzinny)
- współpraca z Partnerami przedszkola: Rada Rodziców, Rada Osiedla, Nadleśnictwo Żołędowo
- współpraca ze środowiskiem lokalnym: Biblioteka Miejska, Policja, Straż Pożarna
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy
- różnorodne formy współpracy z rodzicami: zajęcia otwarte, spotkania indywidualne, zebrania, uroczystości rodzinne, warsztaty, spotkania ze specjalistami
- możliwość korzystania z bazy szkolnej: tablice multimedialne, sale gimnastyczne, biblioteka, sala komputerowa, stołówka
- opieka logopedy i pedagoga
- zajęcia realizowane z grantów oświatowych m.in. "Olimpiada sportowa 6-latków"
- comiesięczne spotkania teatralne
- gabinet stomatologicznyZapraszamy również na indywidualną wizytę w naszym przedszkolu.

Nauczyciele udzielą wyczerpujących informacji.


© przedszkole7.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl