Dyrekcja


Dyrektor

mgr Gabriela Grzegorowska
Wicedyrektor

mgr Wiesława Majchrzak

Wicedyrektor przedszkola

mgr Violetta Leśna


Nauczyciele uczący w Przedszkolu