Historia.

Dzień 3 września 1962 roku, wzruszający moment przecięcia wstęgi i oddania do użytku budynku szkolnego pamięta do dziś niejeden mieszkaniec Okola.

Na ten dzień czekano długo i z niecierpliwością.

We wspomnieniach przygotowanych z okazji srebrnego jubileuszu szkoły przez panie: Bogumiłę Drozd i Teresę Klepaczewską, czytamy:
„Uczniom przekazano wraz z nowym, pięknym budynkiem usytuowanym pośród zieleni nad Starym Kanałem i rozległym, choć jeszcze nie zagospodarowanym terenem rekreacyjnym, 15 izb lekcyjnych, pracownię fizyko-chemiczną, biologiczną i geograficzną, 2 pracownie zajęć praktyczno-technicznych, salę gimnastyczną, świetlicę, czytelnię i bibliotekę oraz gabinety: lekarski i dentystyczny. Wraz z młodzieżą podjęło pracę 27 nauczycieli pod kierunkiem doświadczonego pedagoga Jana Lewandowskiego. Szkoła liczyła 23 oddziały.”

Wkrótce 45-ta tętniła życiem. Uczniowie ochoczo garnęli się do pracy w organizacjach młodzieżowych: harcerstwie, PCK, SKO, TPPR oraz samorządzie szkolnym. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Aktywność i praca społeczna dziatwy szkolnej była bardzo widoczna i z roku na rok zdobywała coraz większe uznanie nie tylko w szkole. Dla przypomnienia: przepracowano tysiące godzin przy urządzaniu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, uczestniczono w pracach na rzecz miasta, jak np.: sadzenie drzewek, budowa boisk sportowych.

Zaprezentowany krótki rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 45 uzupełni KALENDARIUM zawierające fakty i wydarzenia zapisane w pamięci długoletnich pracowników naszej szkoły.


Kalendarium.

3 wrzesień 1962 – uroczyste otwarcie i przekazanie budynku Szkoły Podstawowej nr 45 dzieciom z udziałem miejskich władz oświatowych i politycznych; Jan Lewandowski pierwszym kierownikiem

wrzesień 1962 – powołanie do życia organizacji młodzieżowych: ZHP, SKO, PCK, TPPR, Samorząd Szkolny, Sklepik Uczniowski „Małgosia”

1962 – powstanie szkolnej gazetki „Echo szkoły”

marzec 1963 – pierwsza wizytacja szkoły

1966/1967 - Edmund Stramowski dyrektorem SP – 45

1968 – powołanie Mieczysława Rządkowskiego na dyrektora szkoły

1968 – rozpoczęcie budowy kompleksu boisk sportowych do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej dzięki współpracy z zakładami pracy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, Przedsiębiorstwem Budownictwa Rolniczego, Kujawskimi zakładami Przemysłu Papierniczego w Piechcinie, Parawozownią PKP, Miejską Pralnią i Farbiarnią, Zarządem Zieleni Miejskiej i innymi.

1975 – powstanie szkolnej harcówki

1976 – utworzenie szkolnej Izby Pamięci narodowej

1978/1979 – Edmund Rypolc dyrektorem szkoły

1983 – powstanie Kręgu Instruktorskiego „Promieniści” i zespołu wokalno – tanecznego „Skomorochy”

1985 – podłączenie szkoły do sieci miejskiej elektrociepłowni oraz adaptacja pomieszczeń magazynu węgla na sale lekcyjne

1985/1986 – mgr Teresa Klepaczewska obejmuje stanowisko dyrektora szkoły

1985 – powstanie Społecznego Komitetu Pomocy w Modernizacji Szkoły; jego zasługi to m.in. modernizacja pokoju nauczycielskiego, wymiana instalacji sanitarnej, naprawa części posadzek, uzupełnienie urządzeń co, sprzętu radiowęzła

1990/1991 – mgr Teresa Dziapa zostaje dyrektorem szkoły

1990/1991 – adaptacja pomieszczeń piwnicznych na sale: katechetyczną, kroju i szycia, gabinet pedagoga, archiwum; otwarcie nowego gabinetu stomatologa

maj 1991 – powstanie szkolnej gazetki „Iskierki”

1998/1999 – mgr Mirosława Glaza zostaje dyrektorem szkoły

czerwiec 1999 – mury naszej szkoły opuszczają dwa roczniki uczniów; po raz pierwszy szóstoklasiści, naukę kontynuować będą w gimnazjum

luty 2000 – mgr Jan Mirecki zostaje dyrektorem szkoły

wrzesień 2000 - po raz pierwszy wręczono „Nagrodę Dyrektora Szkoły”, dla ucznia, który zrobił największe postępy w nauce

październik 2000 – powołanie do życia drużyny harcerskiej „Leśne duchy” pod opieką mgr Danuty Łońskiej

styczeń 2001 – I Przegląd Małych Form Teatralnych „Jasełka na Okolu”, pod pieczą mgr Teresy Trawińskiej

17 czerwiec 2002 – po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia „Asów' czyli wyróżnień dla najlepszych uczniów klas IV-VI

10 październik 2003 – uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoły z klasą”, zdobycie tytułu „Nauczyciel z klasą” przez panie: Marię Wydrę, Annę Tomczak-Stefan, Danutę Łońską, Annę Izdebską, Marię Kinkę

21 luty 2005 – założenie strony internetowej szkoły, redaktorem została mgr Maria Wydra

21 czerwiec 2005 – po raz pierwszy wręczono „Mini Asy”, wyróżnienia dla najlepszych uczniów klas I-III

czerwiec 2007 – zdobycie tytułu, pod opieką mgr Danuty Łońskiej, „Uczeń z klasą” przez: Ryszarda Balewskiego, Adama Barbarowicza, Agnieszkę Grzybowską, Dorotę Kluczyńską, Agnieszkę Kobylińską

3 wrzesień 2007 – oddanie do użytku zmodernizowanych sal: przyrodniczej, komputerowej i odnowionego pokoju nauczycielskiego


© przedszkole7.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl